UW PRIVACY.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw pricvacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- om andere zorgverleners te informeren, bv als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.(Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming).

- voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- of voor een geanonimiseerde gebruik van intercollegiale toetsing.

- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie door mij en de boekhouder.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clienten dossier blijven zoals bij wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Voor de Doterra producten geld het volgende:

Ik zal uw naam, adres, telefoonnummer en bestelling vastleggen en waar nodig de reden van gebruik als er een medische of therapeutische reden voor is u moet dan denken aan bv bij de ziekte van lyme.zodat ik altijd terug kan vinden wat we gebruikt hebben.

Wilt uw zich inschrijven bij Doterra onder mij dan bewaar ik uw naam, adres, telefoonnummer en uw id nummer bij Dorterra.

 

 

 

 

Praktijk RamPadma

Boenerstraat 3                                         

5913VD Venlo

telnr: 0646422898

email:praktijkrampadma@gmail.com

kvk nr: 68560788

Behandeling op afspraak.

Wilt u informatie over de Doterra producten kunt u mij altijd mailen ik zal dan zsm contact met u opnemen.